podejmować

podejmować
podejmować {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk Ia, podejmowaćmuję, podejmowaćmuje, podejmowaćany {{/stl_8}}– podjąć {{/stl_13}}{{stl_8}}dk Va, podejmę, podejmie, podejmij, podejmowaćjął, podejmowaćjęli, podejmowaćjęty {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'chwyciwszy coś, podnosić; ujmować, unosić; dźwigać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Podjąć słuchawkę telefonu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'rozpoczynać lub zaczynać ponownie wykonywać coś, zajmować się czymś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Podjąć naukę. Podjąć badania. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'włączać się do rozmowy, dyskusji, nawiązywać do jakiegoś tematu, wracać do jakiegoś problemu, wątku, zagadnienia, czynić coś przedmiotem swoich rozważań': {{/stl_7}}{{stl_10}}Podejmować temat aborcji. Pisarz w najnowszej swej powieści podejmuje problem narkomanii. Podjąć rozmowę, dyskusję. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'kontynuować rozpoczętą przez kogoś melodię, włączać się do gry, śpiewu itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Podjąć melodię, piosenkę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przyjmować kogoś w charakterze gościa; gościć, ugaszczać, częstować': {{/stl_7}}{{stl_10}}Podjąć kogoś uroczyście. Podejmować gości wystawnym obiadem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'czynić obowiązującym, zatwierdzać, uchwalać, ustanawiać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Podjąć decyzję, uchwałę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_7}}'brać coś skądś; pobierać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Podejmować pieniądze z banku. Podjąć towar z magazynu.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}czynić [poczynić, podejmować – podjąć] starania [zabiegi] {{/stl_10}}{{stl_8}}{o coś} {{/stl_8}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • podejmować – podjąć rękawicę — {{/stl 13}}{{stl 7}} podniośle: podejmować wyzwanie, decydować się na walkę, polemikę z kimś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś nie podjął rękawicy i wycofał się z polemiki. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podejmować się – podjąć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} zobowiązywać się do zrobienia czegoś, decydować się na zajęcie się czymś, brać na siebie obowiązek wykonania czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podjąłeś się trudnego zadania. Podejmował się różnych prac. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podejmować — Podjąć (rzuconą) rękawicę zob. rękawica 1 …   Słownik frazeologiczny

  • podejmować — → podjąć …   Słownik języka polskiego

  • podejmować się — Podjąć się jakiejś roli zob. rola 4 …   Słownik frazeologiczny

  • czynić [poczynić, podejmować, podjąć] starania [zabiegi] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{o coś} {{/stl 8}}{{stl 7}} ubiegać się, starać się o coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Czynił starania o przyjęcie go do pracy. Podjąć starania o zwrot majątku. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podjąć — dk Xc, podejmę, podejmiesz, podejmij, podjął, podjęła, podjęli, podjęty, podjąwszy podejmować ndk IV, podjąćmuję, podjąćmujesz, podjąćmuj, podjąćował, podjąćowany 1. «podnieść z ziemi, unieść w górę, ująć, chwycić, dźwignąć» Podjąć słuchawkę… …   Słownik języka polskiego

  • brać — I ndk IX, biorę, bierzesz, bierz, brał, brany 1. «ujmować, chwytać, obejmować ręką, oburącz (także narządem chwytnym, np. u zwierząt, albo narzędziem); przystosowywać do niesienia, trzymania» Brać co palcami, ręką, zębami, łyżką, widelcem, łopatą …   Słownik języka polskiego

  • iść — ndk, idę, idziesz, idź, szedł, szła, szli 1. «przenosić się z miejsca na miejsce, posuwać się stawiając kroki; stąpać, kroczyć; w pochodzie: maszerować» Iść pieszo, piechotą, na piechotę. Iść na palcach. Iść ostrożnie, pewnie, śmiało. Iść na… …   Słownik języka polskiego

  • angażować się – zaangażować się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} podejmować, przyjmować pracę; zatrudniać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Angażować się do firmy. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} wciągnąć, włączyć się …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”